ZSRG Sp. z o.o. jest prywatnym przedsiębiorstwem górniczym utworzonym w 2003r. Przedmiotem działalności Spółki jest kompleksowe i profesjonalne świadczenie usług odmetanowania dla kopalń węgla kamiennego. Ponadto Spółka wykonuje zlecone prace projektowe, wiertnicze, montaże rurociągów i inne.

Aktualnie Spółka, utrzymując zatrudnienie ok. 390 osób i dysponując własnym zapleczem warsztatowym, prowadzi kompleksowe odmetanowanie dla sześciu kopalń węgla kamiennego zapewniając bezpieczeństwo pracy dla górników i możliwość płynnej eksploatacji ścian.

Spółka może poszczycić się uznaniem w środowisku górniczym, które zawdzięcza najwyższej jakości świadczonych usług. Spółka osiąga założone cele dzięki wyśmienicie przygotowanej kadrze, stałemu podnoszeniu kwalifikacji załogi oraz dzięki inwestycjom w odpowiedni sprzęt. Polecamy nasze usługi.

Dane rejestrowe

Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Data rejestracji: 26-09-2003, numer KRS: 0000171681

Wysokość kapitału zakładowego: 300.000 zł. (trzysta tysięcy złotych). Kapitał w całości opłacony.
Sposób reprezentacji Spółki: dwóch członków zarządu łącznie lub członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zarząd

Kazimierz Holesz – Prezes Zarządu
Antoni Krosny – Wiceprezes Zarządu

Prokurent (prokura łączna):
Emil Nowak

NIP 642-28-15-839
Regon 278104439

Konto bankowe

BRE BANK SA ODDZIAŁ RYBNIK
32 1140 1179 0000 2321 4600 1001

Siedziba Spółki

Żory, ul. Boczna 6

Mapa dojazdu


Wyświetl większą mapę