Obecnie prowadzimy rekrutację na następujące stanowiska pracy:


WIERTACZ P.Z.
ŚLUSARZ P.Z.
POMOC DOŁOWA / POMOCNIK WIERTACZA P.Z.

Oferujemy:
•    pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, w stabilnej Grupie z wieloletnimi tradycjami, o ugruntowanej pozycji na rynku,
•    atrakcyjny system dodatków do wynagrodzenia uzależnionych od kwalifikacji, umiejętności, doświadczenia zawodowego, zaangażowania,
•    posiłki profilaktyczne za pracę pod ziemią w formie kart przedpłaconych,
•    system szkoleń podnoszących kwalifikacje,
•    bogaty pakiet świadczeń socjalnych, m.in. karty Multisport, dofinansowanie do wypoczynku, spotkań integracyjnych czy sportowo-kulturalnych,
•    możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK) czy Programu Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej,
•    program ubezpieczenia grupowego dla pracowników oraz ich współmałżonków i dzieci,
•    program ubezpieczenia NNW dla pracowników wykonujących pracę pod ziemią.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV wraz z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przekazanym CV przez ZSRG Sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych w procesie obecnej oraz przyszłej rekrutacji, zgodnie z Art. 6 pkt. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia RODO o Ochronie Danych Osobowych 2016/679.” na adres zsrg@exmeberger.pl.
Dokumenty aplikacyjne można również składać osobiście w siedzibie spółki.

Oświadczenie przetwarzania danych osobowych